Do kogo adresowany jest Program "ENERGIA + Fachowiec"?

Program "ENERGIA+ Fachowiec" to program lojalnościowy dla klientów ENEA S.A.

Każdy Uczestnik Programu otrzymuje bezpłatną kartę.

Jak przystąpić do Programu?

Klient ENEA S.A. podpisuje i przekazuje do ENEA S.A. Oświadczenie o przystąpieniu do Programu podczas przedłużenia, bądź zawarcia umowy o sprzedaży energii elektrycznej, lub umowy kompleksowej. 

Co to jest karta Uczestnika Programu?

Przystępując do Programu otrzymujesz bezpłatną kartę, która zawiera indywidualny numer przypisany do Ciebie. Karta jest potwierdzeniem Twojego uczestnictwa w Programie, dzięki niej możesz korzystać z benefitów.

 

Co zyskujesz dołączając do Programu "ENERGIA+ Fachowiec"?

Jako Uczestnik Programu otrzymujesz możliwość korzystania z:

Często zadawane pytania:

 • Czy mogę przedłużyć uczestnictwo w Programie?

  Tak wyłącznie w przypadku przedłużenia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej na kolejny czas oznaczony, w związku z przyjęciem przez Uczestnika Programu kolejnej Oferty ENEA S.A., członkostwo w Programie przedłużane jest automatycznie i nie wymaga złożenia kolejnego Oświadczenia o przystąpieniu do Programu.

 • Czy za kartę członkowską muszę zapłacić?

  Nie. Karta i członkostwo są bezpłatne.

 • Jak uzyskać nową kartę, jeśli poprzednia została uszkodzona/zgubiona?

  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty karty, uczestnik Programu może wystąpić o wydanie nowej karty, lub przesłanie karty drogą elektroniczną dzwoniąc pod numer infolinii 22 505 16 88 lub wysyłając e-mail na adres: programypzup@pzu.pl. Nowa Karta jest przesyłana na wskazany przez uczestnika Programu adres na terenie Polski, lub drogą elektroniczną.

 • Jaka jest opłata za wydanie nowej karty uczestnika Programu?

  Opłata za wydanie każdej kolejnej karty danemu Uczestnikowi Programu, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty karty z winy Uczestnika Programu wynosi 10 zł brutto i jest wnoszona przez Uczestnika Programu na rachunek bankowy PZU Pomoc o numerze 55 1160 2202 0000 0001 8459 5858. W przypadku gdy do uszkodzenia lub utraty karty doszło bez winy Uczestnika Programu duplikat karty wydawany jest bezpłatnie.

 • Od kiedy mogę korzystać z usług w ramach Programu ?

  Okres Członkostwa w Programie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Klient ENEA S.A. złożył Oświadczenie o przystąpieniu do Programu, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie odpowiednio – sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej w ramach Umowy.